Home
Ochrona danych osobowych
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane Państwa przedstawicieli będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
  • w celu przedstawiania oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
  • w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli na prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest ERTEC-Poland Dr Edward Reszke z siedzibą przy ul. J. Kłopockiej 13, 54-530 Wrocław.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów. Niniejsze pismo nie zmienia warunków umów, zleceń i ma charakter czysto informacyjny. Pismo nie wymaga odpowiedzi.

ERTEC-Poland Dr Edward Reszke

 
zimna plazma wyróżnienie
There are no translations available.

zimnaplazmawyroznienieMożliwość zastosowania zimnej plazmy do dekontaminacji powierzchniowej mięsa - wyróżnienie za poster zespołu do którego należy doktor Edward Reszke
 
Seminarium Alchem Wrocław 25.10.2011
There are no translations available.

seminariumMineralizator ERTEC MAGNUM V2 na seminarium firmy Alchem

Alchem Grupa Sp. z o.o. zorganizowała we Wrocławiu seminarium na którym prezentowany był sztandarowy wyrób Firmy ERTEC - Mineralizator MAGNUM ! Podczas seminarium jeden z wykładów wygłosił doktor Edward Reszke

 
Ostrzeżenie
There are no translations available.

naczynia

OSTRZEŻENIE

Istnieją inni producenci naczyń teflonowych do mineralizatorów MAGNUM oraz do starych mineralizatorów firmy PLAZMATRONIKA.

Firma ERTEC nie zaleca ich stosowania gdyż nie posiadają atestu CE i nie są testowane ciśnieniowo a także mogą być wykonywane z materiałów innych niż izostatycznie prasowany Hostaflon.

Nie gwarantuje to prawidłowej eksploatacji przy analizach śladowych.

Firma ERTEC wykonuje przepisowe badania membran bezpieczeństwa i pokrywek zgodnie z posiadanym certyfikatem CE

 


plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie