Spis treści
Reaktory
Reaktor MAGNUM
Wszystkie strony

 

Właściwości systemu

1.    Moc mikrofalowa regulowana płynnie w zakresie od 0 do 750W przy częstotliwości pola 2.45 GHz
2.    Pomiar i monitorowanie mocy odbitej. 
3.    Pomiar za pomocą pirometru  oraz  monitorowanie temperatury reakcji w zakresie od 0 do 500C

4. Pomiar i monitorowanie temperatury par za pomocą termopary typu K     w zakresie od 0 do 300 C
5.    Kominek ze stali nierdzewnej do wyprowadzania przyłączy szklanych
6.    Mieszadło magnetyczne o regulowanej prędkości
7.    Przystawka typu „focused microwaves” z rodzajem pola TE10 z  dostrojeniem do rezonansu.
8.    Opcjonalnie: port dokujący do kamery termowizyjnej lub wizyjnej.
9.    Naczynie z kominkiem szklanym ze szlifem do chłodnicy wodnej typu reflux szt 1.
10.    Naczynie szklane do systemu jednomodowego szt 2.
11.    Nasadka z zainstalowaną termoparą do pomiaru temperatury par.
12.    Sterowanie mikroprocesorowe z możliwością zadania reżimu stabilizacji temperatury w poszczególnych krokach procesu oraz wyboru kryterium
13.    Możliwość pracy z bardzo małym obciążeniem lub bez obciążenia (na sucho).
14.    Możliwość zastosowania dogrzewania naczyń szklanych za pomoca promiennika podczerwieni w celu ograniczenia ilości skroplin i rekondensacji na ściankach.
15.    Sterowanie z komputera klasy PC za pomocą programu w srodowisku Windows.

wziernik Opcja z wziernikiem

  
plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie