Microwave digestion systems


There are no translations available.

otwartywidokOtwarte systemy mineralizacji i syntez chemicznych

Read more...
 
There are no translations available.

Nowy model mineralizatora MAGNUM II z nowym systemem typu focused microwaves, z detektorem mocy odbitej oraz systemem kontroli bezpiecznego zamknięcia głowicy mineralizacyjnej.

 Reaktor/mineralizator mikrofalowy MAGNUM II (zwany dalej reaktorem) jest urządzeniem laboratoryjnym,przeznaczonym do chemicznej syntezy ale może też służyć do rozkładu próbek metodą mokrą (mineralizacja i wprowadzanie do roztworu), w naczyniach zamkniętych, w podwyższonym ciśnieniu. Procesy syntezy/rozkładu są przyspieszane energią mikrofalową. Mikrofale pochłaniane są przez reagenty (zwykle roztwory kwasów lub soli) w wyniku czego podniesiona zostaje temperatura, następuje wzrost ciśnienia i w efekcie, zależnie od składu reagentów, szybkie rozłożenie lub synteza próbki.

magnum2malychart

KARTA WYROBU

 


plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie