Projekty rezlizowane przez firmę ERTEC
There are no translations available.

 • Mikrofalowy reaktor do syntezy materiałów optycznych (Instytut Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu)
 • Wspomagany mikrofalowi reaktor typu glid-arc do dekontaminacji gazów toksycznych (Politechnika Warszawska)
 • Sterylizator do próbek żywności zasilany impulsowym polem elektrycznym (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
 • Spopielacz do próbek wina (Bartex-Nowy Tomyśl,Polska)
 • Interfejs plazmy mikrofalowej do zestawu spektrometrii masowej z elektrorozpylaniem (Politechnika Poznańska)
 • Zasilany elektrodowo ultra-wysokociśnieniowy reaktor mikrofalowy do przetwarzania materiałów w superkrytycznych warunkach (Unipress, Centrum Wysokociśnieniowe Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 • Szybkie, wspierane mikrofalowo suszenie surowego granulatu termoplastycznego (Hydrapress, Bydgoszcz)
 • Modyfikacja żywic poliestrowych w warunkach promieniowania mikrofalowego (Politechnika Krakowska)
 • Mikrofalowe, bezelektrodowe lampy plazmowe UV do selektywnej syntezy fotochemicznej i rozkładu związków chemicznych (we współpracy z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie)
 • Wysokonapięciowe, wydajne energetycznie generatory ozonu pracujące w zakresie częstotliwości audio (we współpracy z Politechniką Lubelską)
 • Techniki elektrorozpylania i nebulizator ultradźwiękowy do wprowadzania próbek do systemów MIP(ICP)/MS (Politechnika Poznańska)
 • Generatory plazmy w ultra-niskich temperaturach i ciśnieniu atmosferycznym (we współpracy z Politechniką Wrocławską)
 • Plazma bezelektrodowa jarzeniowa pobudzana mikrofalami do analizy materiałów nieprzewodzących technikami atomowej spektroskopii emisyjnej oraz spektroskopii mas.
 • Urządenia wysokonapięciowe impulsowe do prowadzenia reakcji chemicznych w niskich temperaturach oraz eketryfikacji impulsowej materiałów biologicznie czynnych.
 
plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie