European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2010

Udział ERTEC w ESASEuropean Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2010 - Award for presentation.

 
plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie