stanowSterylizator Ertec SU-1 jest przeznaczony do badań procesów sterylizacji próbek żywności za pomocą impulsowych pół elektrycznych o wysokim natężeniu oraz do szybkiego sterylizowania prób biologicznych. Działanie sterylizatora polega na elektro-perforacji błon komórkowych.

 

 

 

 

 

Parametry techniczne:

-napięcie robocze 0-30kV regulowane co 100V
-energia impulsu do 120J
-pojemność kondensatora 0,25 mF
-sterowanie z komputera PC w środowisku Windows lub praca w trybie manualnym
-celka sterylizacyjna stacjonarna o pojemności 20ml lub celka przepływowa o pojemności 5ml
-pompa dozująca perystaltyczna, sterowana z komputera
-wyzwalanie impulsów pojedynczych lub praca ciągła w zaprogramowanych cyklach
-maksymalna częstotliwość impulsów 1Hz
-16 poziomów zabezpieczeń użytkownika przed porażeniem elektrycznym

sterylizatorbcelkasterylizatorc

komora , celka przepływowa i oprogramowanie HVCell w środowisku Windows

 
plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie