Założyciel
There are no translations available.


reszkeEdward Reszke urodzony w 1948 (Dr inż.), właściciel i dyrektor Ertec-Poland, firmy zajmującej się inżynierią elektroniczną i mikrofalową.

Doskonale przygotowany do pracy, entuzjasta i aktywny współtwórca nowych technologii. Producent polskiego sprzętu mikrofalowego dla celów analityki chemicznej, farmacji i medycyny. Współtwórca i współautor sukcesu Polski na polu zastosowania mikrofal w analityce chemicznej, syntezie związków organicznych, medycynie, produkcji ozonu, jak również sterylizacji żywności przy użyciu pulsacyjnego pola elektrycznego i wielu innych. Doskonała prezencja, witalność i zdrowie, humor i lekko zaznaczające się poczucie własnej wartości.

Wykształcenie zdobywane w Polsce i podczas pobytu zagranicą:
 • Koneser muzyki klasycznej, podstawowe wykształcenie muzyczne pozwala mu nadal być aktywnym skrzypkiem
 • 5-te Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
 • Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, studia doktoranckie ukończone dysertacją w roku 1976
 • Stypendium w Centrum Zasobów Mineralnych Uniwersytetu w Minesocie (USA) 1982-1984
 • Badania chemiczne na Uniwersytecie Massachusetts (USA) 1984
 • Badania w dziedzinie plazmy i technologii chemicznej na Uniwersytecie Sherbrooke (Quebec, Kanada) 1985
 • Profesor wizytujący w Eigenossische Technische Hochschule na Uniwersytecie w Zurichu 1996

Zajmowane stanowiska:
 • doktorant Politechniki Wrocławskiej 1972-1976,
 • adiunkt i wykładowca akademicki do 1987,
 • asystent profesora Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
 • współzałożyciel i współorganizator Przedsiębiorstwa Implementacji Postępu Naukowo-Technicznego "Plazmatronika" sp.z o.o. 1987
 • 1992-1993 Dyrektor działu Badawczo-Rozwojowego i Członek Zarządu TELEKO S.A. we Wrocławiu (produkcja sprzętu pomiarowego do badań i kontroli środowiska),
 • Szef działu badawczo-rozwojowego i akcjonariusz spółki akcyjnej Plazmatronika do końca Lipca 2002
 • lider Polskiego Zespołu w Europejskim Programie PR-5 SAFE 2001-2002
 • kooperant projektu hydrotermalnej syntezy nanoproszków Polskiej Akademii Nauk
 • główny projektant zasilanych mikrofalowo pieców do wyrobu szkła i bazaltu, produkowanych w Polsce dla Metopglass Co., Republika Czeska.
 • właściciel Ertec-Poland najlepszej polskiej firmy mikrofalowej
 • Honorowy członek Międzynarodowego Instytutu Energii Mikrofalowej (IMPI), członek Technicznego Komitetu Doradczego (IMPI Technical Advisory Committee).

Publikacje i kontakty:

 • Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych i technicznych
 • Właściciel 26 patentów i zarejestrowanych zgłoszeń patentowych w Polsce i zagranicą
 • Autor opublikowanego w latach na przełomie 2001 i 2002 roku w czasopiśmie "Analityka" cyklu 4 publikacji pod wspólnym tytułem "Zastosowanie energii mikrofalowej w laboratorium chemicznym: Część 1 Przygotowanie próbek w mikrofalach. Część 2 Reaktory mikrofalowe
 • Ciągły kontakt z akademickimi ośrodkami w Polsce i zagranicą, Polską i Czeską Akademią Nauk, Politechniką Wrocławską, Poznańską, Krakowską i Warszawską, Akademiami Medycznymi i Rolniczymi.

Języki:
 • Angielski - biegle w mowie i piśmie
 • Rosyjski - płynna zdolność czytania i rozumienia literatury technicznej i wykładów
 • Niemiecki - utracona zdolność wyuczona w okresie szkoły średniej

Motywacja:
Silna motywacja do pracy w zespole utalentowanych i chętnych do pracy ludzi, którzy chcieliby połączyć swoje siły w dążeniu do sukcesu tej samej firmy lub projektu. Naturalna zdolność uczestnictwa w nowych projektach badawczo-rozwojowych lub konstrukcji unikalnego sprzętu do prowadzenia eksperymentów naukowych.

 
plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie